اساتید هیات علمی
1395/12/10 سه‌شنبه
ردیف
نام ونام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
دانشگاه اخذ مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
برنامه هفتگی وحضور اساتید
1
ابوالفتح پرهامی
دکتری
دولتی شیراز
شیمی آلی
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید
2
علی فتح قبادپور جهان آباد
دانشجوی دکتری
پیام نور تهران
تاریخ اسلام
3
خانم زهرا معارف
دانشجوی دکتری
آزاد فسا
الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید
4
آریانگین تاجی
دانشجوی دکتری
پیام نورتهران
زبان وادبیات فارسی
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید
5
سید علی سراج
دکتری
تربیت مدرس
زبان و ادبیات فارسی
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید
6
شهرام احمدی
دانشجوی دکتری
پیام نوراصفهان
زیست شناسی
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید
7
جمشیدعزیزی
دانشجوی دکتری
پیام نورتهران
جامعه شناسی ( گرایش بررسی مسایل اجتماعی ایران)
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید
8
بتول صیفوری
ارشد
شیراز
علوم اجتماعی
9
احمدانصاری
ارشد
آزادخوراسگان
مدیریت دولتی
10
صمدرنجبر
ارشد
آزادشیراز
مدیریت صنعتی
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید
11
حمید رضا رخشا
ارشد
آزاد اصفهان
مدیریت دولتی
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید
12
سید حمید رمضانی
ارشد
آزاد اراک
حسابداری
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید
13
کیانوش پلوان
ارشد
پیام نور مشهد
ریاضی محض(آنالیز)
جهت دانلود برنامه هفتگی حضور و فعالیت های علمی اینجا کلیک کنید

بيشتر