فارغ التحصیلان
1395/12/11 چهارشنبه
دانشنامه های آماده تحویل
1395/12/11 چهارشنبه
  

گواهی موقت  صادرشده    
1395/12/11 چهارشنبه

شرایط و مراحل فارغ التحصیلی ( فصل دوازدهم آئین نامه آموزشی)

ü کارتکس رشته ها و تعداد واحدهای رشته های تحصیلی

ü مدارک لازم برای صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی

ü فرم تسویه حساب و فرم تعهد فارغ التحصیلی

ü فیش های واریزی

ü دانشجویان مشمول

ü دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد

ü ترجمه مدارک

ü صدور تأئیدیه تحصیلی

شرایط فارغ التحصیلی

دانشجو پس از اطمینان از گذراندن کلیه واحدهای تحصیلی و تأئید کارشناس رشته اداره آموزش نسبت به اخذ فرم تسویه حساب و فرم تعهد اقدام و آن را تکمیل نماید، امکان پرینت فرم های مذکور در قسمت مربوطه وجود دارد.

جهت اطلاع دانشجویان کارتکس و تعداد واحدهای هر رشته در لینک مربوطه قرار داده شده است ولی لازم است کارتکسی که دانشجو تکمیل نموده است جهت تأئید یا اصلاح آن به کارشناس رشته ارائه دهد.

پس از ارائه ی کلیه مدارک لازم و تکمیل پرونده در صورت بدهی شهریه به امور مالی مراجعه و نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.

بدیهی است در صورت تکمیل پرونده و بررسی کامل آن، کارشناس رشته پرونده دانشجو را به اداره فارغ التحصیلی تحویل خواهد نمود.

فصل دوازدهم

فراغت از تحصیل

ماده64:

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آئین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

تبصره1:

تاریخ فراغت از تحصیل، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.

تبصره2:

با توجه به تبصره1 و رعایت دقیق ماده 24 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.*

ماده 65:

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12کمتر باشد،چنانچه از نظر طول تحصیلی مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی ( در دوره کاردانی) و2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی) مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند، تا میانگین کل خود را جبران نماید.

در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

تبصره1:

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است، از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، بر اساس ماده30 و تبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.


مدارک لازم برای صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی

1) تصویر کلیه صفحات شناسنامه برابر با اصل شده توسط کارشناس رشته

2) تصویر پشت و رو کارت ملی برابر با اصل شده توسط کارشناس رشته

3) تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت آن برای آقایان برابر با اصل شده توسط کارشناس رشته

4) سه قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده بدون عینک -پشت زمینه سفید-برای خانم ها بدون آرایش و با حجاب کامل

5) کارت دانشجویی

6) تصویر ریز نمرات مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی برابر با اصل شده توسط کارشناس رشته

7) تصویر مدرک پایان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی برابر با اصل شده توسط کارشناس رشته

8) تأئیدیه پیش دانشگاهی یاتأئیدیه دیپلم نظام قدیم

9) در صورت استفاده از سهمیه؛ ارائه ی مدارک مربوطه

10) تصویرحکم کارگزینی قدیم وجدید وگواهی اشتغال به کار وفرم تعهد برای کارمندان

11) فرم تکمیل شده تسویه حساب

12) تکمیل فرم تعهد

13)ارائه ی فیش های فارغ التحصیلی

14)نامه پایان کارآموزی برای رشته های فنی مهندسی و پایه ای که کاراموزی دارند

فرم تسویه حساب

دانشجو پس از اخذ فرم تسویه حساب و فرم تعهد از قسمت مربوطه نسبت به تکمیل و تائید آن اقدام نماید.

تائید قسمت شماره 1 فرم در کتابخانه مرکز

تائید قسمت شماره 2فرم با توجه به رشته های ذکر شده توسط مدیر گروه محترم رشته

تائید قسمت شماره 3 فرم در قسمت تربیت بدنی

تائید قسمت شماره 4 فرم در آزمایشگاه

تائید قسمت شماره 5 فرم در امور مالی

تائید قسمت شماره 6 فرم خالی باشد

تائید قسمت شماره7 فرم در امور دانشجویی

تائید قسمت شماره 8فرم خالی باشد

تائید قسمت شماره 9فرم در سایت کامپیوتری

تائید قسمت شماره 10 فرم در کارگاه صنایع دستی مربوطه

تائید قسمت شماره 11 فرم در امور اداری

تائید قسمت شماره 12فرم در قسمت نمرات

تائید قسمت شماره 13 فرم ابتدا توسط مسئول محترم آموزش و سپس توسط مسئول محترم مرکز امضاء، تائید و تحویل کارشناس مربوطه نماید

فیش های فارغ التحصیلی

واریز مبلغ فارغ التحصیلی با هماهنگی امور مالی مرکز

دانشجویان مشمول

دانشجویان(پسر) مشمول پس از قطعی شدن نمرات و اطمینان از گذراندن کلیه واحدهای تحصیلی نسبت به تهیه مدارک لازم و تکمیل پرونده نزد کارشناس محترم رشته اقدام نماید تا معافیت تحصیلی وی لغو و به اداره نظام وظیفه ناجا معرفی گردد

بدیهی است صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی دانشجویان مشمول پس از ارائه مدرک پایان خدمت یا معافیت دائم توسط دانش آموخته صورت خواهد گرفت.

دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که بلافاصله پس از گذراندن واحدهای تحصیلی مقطع کارشناسی به مقطع کارشناسی ارشد راه می یابند، به ویژه دانشجویان مشمول لازم است جهت تسریع در بررسی پرونده فارغ التحصیلی به کارشناس رشته مربوطه مراجعه و راه یابی به مقطع ارشد را اطلاع و نسبت به تکمیل پرونده فارغ التحصیلی خود اقدام نمایند.

ترجمه مدرک تحصیلی

دانشجویانی که متقاضی ترجمه مدرک تحصیلی خود می باشند لازم است که تقاضای کتبی خود را به این اداره تحویل نمایند.

پس از وصول تقاضای دانش آموخته ریزنمرات، کارنامه کلی، فرم تحصیلی، فرم تسویه حساب و گواهی تحصیلی(دانشنامه) وی به ستاد استان ارسال تا پس از بررسی به سازمان مرکزی دانشگاه و دارالترجمه ارسال گردد.

صدور تائیدیه تحصیلی

پس از وصول استعلام های ادارات و ارگانهای دولتی یا خصوصی به این اداره ،درخواست بررسی و لازم است دانش آموخته مبلغ 100000ریال (دوازده هزار ریال) به حساب 0109713661004سیبا بانک ملی به شناسه 10002449 واریز و اصل فیش را به این اداره تحویل نماید. بدیهی است پس از بررسی تائیدیه همراه با سایر مدارک لازم به ستاد دانشگاه پیام نور استان ارسال تا از طریق ستاد محترم استان به اداره یا شرکت مربوطه ارسال گردد.

کارشناسان امورفارغ التحصیلان

************

 

نام و نام خانوادگی: داود محمدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی

نوع مسئولیت: مسئول دانش آموختگان

***********************************************************************

 

  نام و نام خانوادگی: احمد محمدی

آخرین مدرک تحصیلی: کاردانی کامپیوتر

 نوع مسئولیت:کارشناس دانش آموختگان
***********************************************************************
  نام و نام خانوادگی: فاطمه هاشمی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق
 نوع مسئولیت: کمک کارشناس دانش آموختگان