ارتباط بادانشگاه
1395/12/18 چهارشنبه ارتباط بادانشگاه
تلفن گویا:07432333001
دورنگار :07432334230
آدرس:گچساران-شهرک نفت-ضلع شرقی دانشکده نفت وگاز
کدپستی  :7581356007             
ریاست دانشگاه:جناب آقای شهرام احمدی
تلفن:32333002
رییس دفتر: موسی رحیمی
تلفن:32334230
حراست:جناب آقای آرش سبزعلی
تلفن:32333004
معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی:---
واحد نام ونام خانوادگی پست سازمانی شرح وظایف شماره تلفن
آموزش عزت اله  ملک پور مدیرآموزش وامتحانات - 32334905
آموزش عسکر انصاری کاربرارشدرایانه وامتحانات ثبت نمرات وامتحانات،تطبیق واحد،امورمربوط به پورتال دانشگاه 32334206
آموزش داود  محمدی کاربرامور دانش آموختگان آماده سازی، اعلام نقص مدارک و اسکن وبارگذاری پرونده فارغ التحصیلی-صدورگواهینامه موقت 32333850
آموزش فرشته  حبیبی کارشناس تحصیلات تکمیلی مور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی-پذیرش وثبت نام دانشجویان جدید 32334665
آموزش رشید رشیدی کارشناس رشته های ادبیات فارسی، حقوق،علوم اجتماعی،مهندسی نفت وصنایع،زیست شناسی،علوم سیاسی امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی-پذیرش وثبت نام دانشجویان جدید-اموروام دانشجویی-صندوق رفاه 32334206
آموزش عنایت اله پوران پور کارشناس رشته های الهیات،روانشناسی،مهندسی کامپیوتر،شیمی،ریاضی وفناوری اطلاعات امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی-پذیرش وثبت نام دانشجویان جدید 32334206
آموزش بتول الهی کارشناس رشته های مدیریت واقتصاد امور مربوط به اشتغال به تحصیل ـ واحد گذرانده ـ اشکال در رمز گلستان ـ انتخاب واحد ـ شروع فارغ التحصیلی-پذیرش وثبت نام دانشجویان جدید 32334665
آموزش احمد محمدی کارشناس  دانش آموختگان آماده سازی پرونده 32333850
مالی اموزش فرخ احترامی امورمالی وشهریه –حسابداروامین اموال امورحقوق ودستمزد 32333612
آموزش پرویزشیخی-پروانه صادقی امورتشکیل کلاسها-(روابط عمومی-تربیت بدنی)-مسئول بایگانی امورتشکیل کلاسها-حضوروغیاب اساتید -
اداری مالی فرهنگ مرادپور مسئول امورمالی - 32333612
فرهنگی پرویز شیخی مسئول امورفرهنگی - 32336206
اداری زهراشفیعی مسئول کتابخانه - -
مالی علی اصغرکریمی کارپرداز - 32333612
اداری کورش عدالتی نژاد انباردار - 32333004
آموزش فاطمه هاشمی کمک کارشناس دانش آموختگان - -
نگهبانی اردوان فرزین-مجتبی محمدپور نگهبان - -