كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
شنبه 30 بهمن 1395 تسهیلات دانشجویی دانشگاه پیام نور برای استفاده کنندگان از سرویس تلویزیون اینترنتی تعاملی جهت بهره مندی از خدمات و محتواهای آموزشی ارائه شده با استفاده از سرویس تلویزیون اینترنتی تعاملی (IPTV)، دانشجویان عزیز میتوانند با مراجعه به سامانه زیر نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام با تخفیف ویژه اقدام نمایند. همچنین امکان استفاده از تسهیلات دانشجویی جهت پرداخت هزینه تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای دانشجویان میسر میباشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر