آموزش
1395/12/10 سه‌شنبه
ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
شماره تلفن
شماره داخلی
مکان
1
فرشته حبیبی
معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی
32333931
103
طبقه اول
2
عزت اله ملک پور
مدیرآموزش وامتحانات
32334905
110
طبقه همکف
3
عسکرانصاری
کاربرارشدرایانه وامتحانات
32334206
116
طبقه همکف
4
لیلا جهانگیری
کارشناس مسئول فارغ التحصیلان
32333850
108
طبقه اول
5
فریده علی پور
کارشناس تحصیلات تکمیلی ورشته حسابداری 
32334665
115
طبقه همکف
6
رشیدرشیدی
کارشناس رشته های ادبیات فارسی، حقوق،علوم اجتماعی،مهندسی نفت وصنایع،زیست شناسی،علوم سیاسی
32334206
117
طبقه همکف
7
عنایت اله پوران پور
کارشناس رشته های الهیات،روانشناسی،مهندسی کامپیوتر،شیمی،ریاضی وفناوری اطلاعات
32334206
116
طبقه همکف
8
بتول الهی
کارشناس رشته های مدیریت واقتصاد
32334665
113
طبقه همکف
9
رضاصالحی
کارشناس فارغ التحصیلان
32333850
106
طبقه اول
10
فرخ احترامی
امورمالی وشهریه
32333612
112
طبقه همکف
11
پرویزشیخی-پروانه صادقی
امورتشکیل کلاسها
-
103
طبقه سوم-ساختمان آموزشی
1395/11/28 پنجشنبه
1