امورفرهنگی
یکشنبه 1 اسفند 1395 شهید قلب تاریخ است
در تاریخ 13/11/1395 دانشگاهیان در دانشگاه آزاد تجمع کرده و ابتدا نمازظهر و عصر را در مسجد دانشگاه بجا آوردند . وبعد از آن دعای وحدت را باهم خواندند و سپس به گلزار شهدای گمنام واقع در در دانشگاه آزاد رفته و قبور مطهر شهدا را عطر افشانی وبا گلاب شستند و با آرمانهای شهدا و انقلاب تجدید میثاق کردند .                                                                                                                     
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر