امورفرهنگی
چهارشنبه 4 اسفند 1395 حرکت خودجوش کارکنان دانشگاه پیام نورگچساران درفضاسازی محوطه دانشگاه
در راستای ایجاد فضای مناسب در محوطه دانشگاه در بهمن ماه 1395 ، به همت جمعی از کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز گچساران فضای شیبدار جلوی ساختمان اداری دانشگاه، بصورت پله­کانی مرتب و اقدام به کاشت گل و گیاه زینتی نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر