امورفرهنگی
شنبه 26 فروردین 1396 برگزاری ایستگاه صلواتی دردانشگاه پیام نور
ایستگاه صلواتی
به مناسبت میلاد مولود کعبه حضرت علی (ع) در تاریخ 21/1/1396 در ساختمان آموزشی دانشگاه ایستگاه صلواتی (شربت و کیک ) برگزار شد این ایستگاه به همت بسیج دانشجویی و امور فرهنگی دانشگاه برگزار گردید و مورد استقبال اساتید و کارکنان و دانشجویان قرار گرفت .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر