كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1399/3/19 دوشنبه شیوه ارزشیابی اساتید دانشگاه پیام نورگچساران درنیمسال تابستان سال تحصیلی98-99

شماره تلفن اساتید در فضای مجازی
و
تلفن کارشناسان مرکز


نحوه ارزشیابی
پایان ترم

فایل اکسل (جدید)

 


1-سایت برگزاری کلاس های الکترونیکی استان
............
2-سایت برگزاری کلاس های الکترونیکی قطب(کشوری)
..........

برنامه کلاسی
 

راهنمای شرکت در آزمون

(از طریق اپ پیام من)

 

منابع و حذفیات دروس

 

 

دانلود اپلیکیشن
 پیام من

 

پاسخگویی به سوالات شما در شبکه های اجتماعی: 09178446066

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر