كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1400/6/13 شنبه مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد: تمدید مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: مهلت دفاع از پایان نامه و رساله مقطع کارشناسی ارشد ودکتری دانشگاه پیام نور تا سوم مهرماه سال جاری تمدید شد. به گزارش روابط عمومی، امیرحسین بهروز افزود: این مهلت با توجه به درخواست مکرر دانشجویان در شرایط خاص پاندمی کرونا و تعطیلی های اخیر با درخواست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و تصویب هیات رئیسه تمدید شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر