كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1400/6/24 چهارشنبه قابل توجه کلیه دانشجویان؛ مهلت ثبت نام و انتخاب واحد تمدید شد

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال 1400-1401 در دانشگاه پیام نور تا 26 شهریورماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که تاکنون موفق به ثبت نام و انتخاب واحد نشده اند، می توانند در مهلت مقرر با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir جهت انتخاب واحد اقدام کنند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر