كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1400/9/3 چهارشنبه قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد؛ فایل کد دروس و نوع آزمون رشته های کارشناسی ارشد برای برگزاری آزمون حضوری نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
فایل کد دروس و نوع آزمون رشته های کارشناسی ارشد برای برگزاری آزمون حضوری نیمسال اول سال تحصیلی جاری ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی، کلیه دانشجویان می توانند با مراجعه به فایل پیوست از کد دروس و نوع آزمون خود مطلع شوند. 
فايل هاي مربوطه :
asliasli.xlsx117.941 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر